Chopte sa príležitosti a zužitkujte naše konkurenčné výhody pre seba. Naše ponúkané služby sú postavené na pochopení potrieb našich klientov. Toto všetko nám umožňuje pochopiť individuálne potreby klientov s stať sa partnerom, ktorého klient potrebuje. Naši klienti najviac oceňujú naše výhody:

  • okamžitá reakcia na požiadavky a schopnosť zachytiť vhodného kandidáta
  • schopnosť vykryť aj nárazovú náborovú potrebu
  • poskytovanie vhodných kandidátov na pozície, ktoré nedokáže spoločnosť zabezpečiť z interných zdrojov interným personálnym oddelením
  • zabezpečenie komplexnej personálnej a mzdovej agendy našich zamestnancov u užívateľského zamestnávateľa
  • ponúkané služby na mieru a znalosť segmentu, v ktorom pôsobíme
  • pridelenie stáleho koordinátor, ktorý rieši potreby u klienta

Súčasťou starostlivosti o vaše potreby v personálnej oblasti sú naše záruky, ktoré poskytujeme našim klientom, jednak výsledky našej práce alebo riziká spojené s prijímaním nových zamestnancov preberáme na seba.
Naše služby sme nastavili tak, aby sme klientovi ušetrili v procese hľadania pracovníkov čas a peniaze.

img