img
Oprávnenia a dokumenty

Sme držiteľom oprávnení na vykonávanie agentúrnych činností

  • Naša spoločnosť je držiteľom povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania číslo: AA/2007/22650/9412/OISS.
  • V snahe zvyšovania kvality našich služieb, ako aj potrebe prispôsobiť sa neustálym legislatívnym požiadavkám sme v roku 2014 získali povolenie na sprostredkovanie zamestnania na území Českej republiky číslo: MPSV-UP/964/14/ÚČR/7.