bezplatne volajte 0800 144 125
Pre firmy

Hľadáte pracovnú silu?

- už viac ako 10 rokov pomáhame našim klientom s obsadzovaním pracovných pozícií


Našim klientom ponúkame:

  • viac ako 10 ročné skúsenosti v oblasti agentúrnej práce
  • možnosť výberu pracovno právnej formy spolupráce podľa požiadavky
  • individuálny prístup
  • promptné riešenie požiadaviek
  • zabezpečenie komplexnej personálnej a mzdovej agendy našich zamestnancov

Sme držiteľom povolení na vykonávanie agentúrnych činností v SR a v ČR

  • sme držiteľom povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania číslo: AA/2007/22650/9412/OISS zo dňa 18.05.2007 udeleného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
  • v snahe zvyšovania kvality našich služieb, ako aj potrebe prispôsobiť sa neustálym legislatívnym zmenám, naša spoločnosť v roku 2014 získala aj povolenie ku sprostredkovaniu zamestnania na území Českej republiky číslo: MPSV-UP/964/14/ÚČR/7 zo dňa 14.05.2014, udeleného generálnym riaditeľstvom Úradu práce Českej republiky v Prahe
kontaktujte nášho obchodníka ešte dnes
+421 905 902 180
personalna@iwin.sk