bezplatne volajte 0800 144 125
IWIN SERVICES spol. s r.o. je spoločnosť, ktorá sprostredkuje prácu na Slovensku a v ČR od roku 2006
robotnik
"Našou vizitkou sú desiatky spokojných klientov a stovky spokojných zamestnancov."
okna

Hlavné úlohy našej spoločnosti:


  • správne spojiť záujem o prácu zo strany jednotlivca so zamestnávateľom
  • aktívne vyhľadávať nové ľudské zdroje, rozširovať portfólio ponúkaných profesií a aktívne tak reagovať na požiadavky trhu
  • vyhľadávať pracovníkov, ktorí majú chuť a elán pracovať nielen s cieľom zlepšiť si svoju finančnú situáciu, ale aj rozvíjať svoju osobnosť v pracovnom procese
  • formou trvalého pracovného pomeru
  • prísne dodržiavať zákony a pracovné právo, nariadenia týkajúce sa podnikateľskej etiky, ochrany zdravia a bezpečnosti práce ako aj ochrany životného prostredia
  • venovať pozornosť potrebám a požiadavkám klientov a zamestnancov

Sme držiteľom oprávnení na vykonávanie agentúrnych činností:

  • naša spoločnosť je držiteľom povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania číslo: AA/2007/22650/9412/OISS zo dňa 18.05.2007
  • v snahe zvyšovania kvality našich služieb, ako aj potrebe prispôsobiť sa neustálym legislatívnym, naša spoločnosť v roku 2014 získala aj povolenie na sprostredkovanie zamestnania na území Českej republiky číslo: MPSV-UP/964/14/ÚČR/7 zo dňa 14.05.2014, udeleného Ústředím práce Českej republiky v Prahe